ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1).

ประกาศเมื่อวันที่ 05-01-2015 เวลา 05.39.45

 

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2558

เวลา 9.00 น.

อาคารเรียนรวม 5 ช...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558.

ประกาศเมื่อวันที่ 03-05-2015 เวลา 02.51.27

~~ เปิดรับสมัครนัก...

เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา.

ประกาศเมื่อวันที่ 01-08-2015 เวลา 02.45.44

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ต้อง

กิจกรรม OPENHOUSE .

ประกาศเมื่อวันที่ 01-06-2015 เวลา 08.53.06

เปิดบ้าน เปิดใจ ไขข้อข้องใจ ทุกคำถาม

26 มกราคม 2558 เวลา 13.30 ...1 2 3 >>